transits i duanes principat

Trànsits i Duanes Principat, S.L.
AVÍS LEGAL

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei 34/2002  del 11 de juliol, en serveis de la societat de l informació i de comerç electrònic.

Responsable de la web:
Trànsits i Duanes Principat, S.L.
NRT: L-703598-G
Zona Frontera Riu Runer Caseta n.4
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d'Andorra
Telèfon: (+376) 741 475
E-mail: stjulia@duanesprincipat.com

Requisits legals que compleix la web
RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d´abril del 2016 relatiu a la protecció de persones físiques), nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del  tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret  1720/2007, del 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD), que regula el tractament de les dades personals i de les obligacions que hem d´assumir els responsables d´una web o un blog a l´hora de gestionar informació.

Condicions generals d´us:
Aquestes condicions generals regulen l’ús (inclòs el simple accés a la web) de les pàgines que constitueixen el web site, inclòs els continguts i els serveix que s´ofereixen.

Al accedir a la web s´adquireix la condició d´usuari i s´accepten les Condicions Generals vigents en el web site.

Finalitat d´aquesta web:
La web duanesprincipat.com ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre el accés públic a informació i serveis diversos, ofertats per Trànsits i Duanes Principat, S.L. .

Dades personals
No recaptem dades personals en el web site, amb cap tipus de formulari.
Pots llegir la informació detallada referent a aquest apartat dintre de la nostra Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris
L’Access al web site no suposa de cap manera, l´inici d´una relació comercial amb Trànsits i Duanes Principat, S.L.
Queda prohibit l'us d´aquesta web site amb fins il·lícits, d’anyins o que puguin causar qualsevol tipus de problema o perjudici o impedir el funcionament normal de la web.

Respecte dels continguts d´aquesta web, es prohibeix:
- La seva reproducció, distribució o modificació total o parcial del seu contingut, a menys que sigui autoritzat expressament per Trànsits i Duanes Principat, S.L., com a legítim titular.
- La seva utilització per fins comercials o publicitaris.

Al utilitzar la site web duanesprincipat.com es compromet a no tindre cap conducte que pogués danyar la imatge, interessos i drets de Trànsits i Duanes Principat, S.L. o a tercers, o que pugues danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, impedint de qualsevol de les maneres, el seu normal us.

Mesures de seguretat
A Trànsits i Duanes Principat, S.L., es posen tots el medis necessaris i s’adopten les mesures de seguretat adients per detectar i evitar l’existència de virus i de qualsevol altre tipus d´atac. Tot i així, s´ha de ser conscient de que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no son enterament fiables. Per això Trànsits i Duanes Principat, S.L., no pot garantir completament la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (software i hardware) dels usuaris o als seus documents electrònics i als fitxer que continguin.

Plataforma de resolució de conflictes
Com a usuari, disposa d´una plataforma de resolució de litigis que facilitat la Comissió Europea, on pots accedir des de aquest enllaç

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el site web duanesprincipat.com ni sobre cap dels elements que la conformen

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general, les relacions entre Trànsits i Duanes Principat, S.L. i els usuaris del site web,  es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció Andorrana i als tribunals del Principat d Andorra.

Estem al vostre servei

Digui'ns el servei o tràmit que necessita i l'ajudarem a fer-ho